UnHackMe

UnHackMe 12.0

Removes junk processes and malware from Windows
Người dùng đánh giá
4.4  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
12.0.2020 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Greatis Software

Keep an operating system safe by operational to get rid of various junk files, dead shortcuts, registry entries and data traces. The utility also detects and removes trojans, viruses and other forms of malware. Protection against online attacks is included.

UnHackMe là một an ninh ứng tạo ra đặc biệt là giao dịch với rootkits. Nó có thể phát hiện ra và bỏ cái kiểu đe dọa ở một cách chính xác. Một người rất quan trọng lợi thế của UnHackMe là sự thật rằng nó có thể kiểm tra khác, loại đe dọa ngoài rootkits, như spyware hay chiến binh thành Troy.
Thông tin được cập nhật vào: