UnHackMe

UnHackMe

UnHackMe là một an ninh ứng tạo ra đặc biệt là giao dịch với rootkits
Người dùng đánh giá
4.3  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 13 giải thưởng
UnHackMe là một an ninh ứng tạo ra đặc biệt là giao dịch với rootkits. Nó có thể phát hiện ra và bỏ cái kiểu đe dọa ở một cách chính xác. Một người rất quan trọng lợi thế của UnHackMe là sự thật rằng nó có thể kiểm tra khác, loại đe dọa ngoài rootkits, như spyware hay chiến binh thành Troy.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: